cycloid хурдны хайрцаг

FHT нь бүтээгдэхүүний багцыг тойруулан дугуйтай циклоидын арматурын хайрцаг үйлдвэрлэж, үйлдвэрлэдэг. Хөдөлгүүрийн технологи, ялангуяа машин механизм, автоматжуулалт, роботын салбарт эдгээр нягтаршилтай, өндөр хурдны араатай арматурын хайрцгийг ашигладаг бөгөөд ялангуяа хөшүүн, гүйцэтгэл, үр ашгийн хамгийн өндөр шаардлагыг хангахад ашигладаг. Тогтмол өргөтгөсөн стандарт хүрээнээс гадна эдгээр циклоны тугны арматурын хайрцаг нь хэрэглэгчийн шаардлагад тохируулан өөрчилж болно.

Cycloidal Gearbox Хэрэглүүрүүд: индексжүүлэгч, машины хэрэгсэл, робот байрлал, антенн хөтлөгч, робот тэнхлэг, панз ба хазайлтын систем, багаж хэрэгслийн тохируулагч