програмууд

FHT бууруулагчийг дамжуулах төхөөрөмжийн олон төрлийн өргөн хэрэглэгддэг. Эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь өндөр тогтвортой байдал, найдвартай байдал, найдвартай ажиллагаатай тул түгээмэл байдаг. Дамжуулах аргууд нь дамжуулах өндөр үр ашигтай, ашигтай ашиглалтын хугацаатай байдаг.